Twitter Facebook Instagram Youtube

Bassa artificial rodejada de vegetació autòctona i dissenyada específicament per a la cria d’amfibis, rèptils i altres espècies animals i vegetals. És on es realitza part del taller de la bassa. Disposa d’un complet plafó informatiu de les espècies que s’hi poden observar.