Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Escola de Natura Angeleta Ferrer va entrar en funcionament l’any 1979, sent un dels primers centres d’educació ambiental de Catalunya.

L’escola està situada a la masia de Can Miravitges, una masia senyorial del segle XVIII que es troba a la vall de Pomar, zona de gran importància natural molt propera a la serralada de Marina.

L’escola pretén, amb el conjunt dels seus programes, ser un recurs pedagògic i de sensibilització que respongui a les necessitats educatives de la població en els temes relacionats amb el medi natural i l’educació ambiental.