Twitter Facebook Instagram Youtube

Escoles i ciència

A QUI S'ADREÇA

Alumnes d’Educació Infantil i Primària dels centes educatius de Badalona. Àmbit científic.

OBJECTIUS

- Contribuir a estimular l’elaboració de petites recerques a l’aula i la utilització del mètode científic.

- Donar als alumnes la possibilitat d’exposar els treballs als companys del propi centre i d’altres centres educatius i al professorat.

- Contribuir al desenvolupament de l’expressió oral dels alumnes.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Presentació de les recerques fetes a l’aula seguint el procés i la metodologia científica sempre que sigui possible. Els alumnes presenten davant dels companyes i companyes de classe i d’altres centres educatius. Generalment s’acompanyen de diversos materials elaborats que els ajuden en l’exposició.

DESENVOLUPAMENT

A començament de curs, es realitzen jornades formatives per al professorat que ho sol·liciti, sobre metodologia científica i sobre com realitzar les presentacions orals. Posteriorment, durant tres dies, es fa la presentació dels treballs al Museu de Badalona.

Calendari: Generalment són tres dies organitzats per cicles, al voltant del mes de març.

Horari: de 10h a 12h.

OBSERVACIONS

Al principi de curs s’envia als centres la informació i els requisits necessaris per participar-hi. Cal complir el terminis establerts per tal d’afavorir la bona organització del Congrés. Aquesta activitat l’organitzen conjuntament l’Escola de Natura, l’Escola del Mar i el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Badalona i el Centre de Recursos Pedagògics de Badalona.

A QUI S'ADREÇA

Alumnes d’ESO dels centes educatius de Badalona. Àmbit científic, tecnològic i artístic.

OBJECTIUS

- Contribuir a estimular l’elaboració de petites recerques a l’aula vinculant el treball en ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques

- Donar als alumnes la possibilitat d’exposar els treballs als companys i companyes de 5è de primària d’altres centres educatius de la ciutat i al professorat.

- Contribuir al desenvolupament de l’expressió oral dels alumnes.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

STEAM és un acrònim provinent de l’anglès que fa referència a la Ciència (S), la Tecnologia (T), l’Enginyeria (E), l’Art (A) i les Matemàtiques (M).

Des de la metodologia STEAM es vincula el treball d’aquestes disciplines amb un enfocament global i transversal a l’entorn de situacions i problemes contextualitzats per cercar solucions creatives i crítiques.

La fira consisteix en la presentació de les recerques fetes a l’aula seguint el procés de la metodologia científica sempre que sigui possible. Com que és en format fira, cada centre disposa d’una taula i s’acompanya de diversos materials elaborats que els ajuden en l’exposició.

Els alumnes presenten els projectes davant dels companyes i companyes de 5è de primària d’altres centres educatius.

A la fira hi participen també altres entitats presentant tallers i activitats diverses.

DESENVOLUPAMENT

A començament de curs, es realitzen jornades formatives per al professorat que ho sol·liciti, sobre metodologia científica i sobre com programar i realitzar un projecte STEAM. Posteriorment, a la primavera, es fa la Fira a la Rambla de Badalona, al costat de l’Escola del Mar, on es mostren els treballs. Cada centre expositor disposa d’una taula i d’un temps concret per presentar el treball als alumnes visitants de 5è de primària de diverses escoles

Calendari: Un matí del mes d’abril

Horari: de 9,45h a 12h. organitzat en dos torns

OBSERVACIONS

Al principi de curs s’envia als centres la informació i els requisits necessaris per participar-hi. Cal complir el terminis establerts per tal d’afavorir la bona organització de la Fira. Aquesta activitat està organitzada per l’Escola de Natura Angeleta Ferrer i l’Escola del Mar, Centre d’Estudis Marins, de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat; pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona; i pel Centre de Recursos Pedagògics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

A QUI S'ADREÇA

Alumnes de Batxillerat i de Cicles Formatius dels centres educatius de Badalona.

OBJECTIUS

- Contribuir a estimular l’elaboració dels treballs de recerca i la utilització del mètode científic.

- Donar als alumnes la possibilitat d’exposar els treballs als seus companys i al professorat.

- Contribuir al desenvolupament de l’expressió oral dels alumnes.

- Oferir als alumnes la possibilitat de tenir una primera publicació.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Elaboració i presentació de treballs de recerca seguint el procés i la metodologia científica. Els treballs presentats es publiquen en un llibre.

DESENVOLUPAMENT

Es realitzen diverses conferències de divulgació, especialment de caire científic, portades a terme per investigadors, en els centres educatius. Es realitzen xerrades informatives sobre el mètode científic i sobre com realitzar les presentacions orals, en els propis centres educatius (d'octubre a març). Els alumnes han de presentar els resums dels treballs en les dates establertes, per tal de preparar la Jornada on els treballs es presenten públicament.

Calendari: Generalment són tres dies al final del segon trimestre. Horari: durant el matí.

OBSERVACIONS

Quan s’acosten les dates de les Jornades s’envia als centres la informació i els requisits necessaris per participar-hi. Cal complir el terminis establerts per tal d’afavorir la bona organització de les Jornades. Aquesta activitat l’organitzen conjuntament l’Escola de Natura, l’Escola del Mar i el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Badalona i el Centre de Recursos Pedagògics de Badalona.