Twitter Facebook Instagram Youtube

Què és?


La Defensa de la Ciutadania de Badalona és una institució que, amb independència i objectivitat, té per missió vindicar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels
ciutadans i les ciutadanes de Badalona davant de l’administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics.

El ple municipal del 30 de novembre de 1999 va aprovar la normativa de funcionament de la Defensa de la Ciutadania i va nomenar el primer Síndic Defensor, establint d’aquesta manera un canal efectiu de democràcia participativa, així com un mecanisme de control de l’activitat de l’Ajuntament de Badalona.