Twitter Facebook Instagram Youtube

L'oferta educativa de l'Escola de Natura

L’Escola de Natura ofereix als centres educatius un conjunt de programes relacionats amb el coneixement de l’entorn que permeten ser un suport al currículum escolar, ja que afavoreixen experiències vivencials a través de les quals els alumnes tenen la possibilitat de prendre contacte amb la realitat del medi natural. Podem adaptar la nostra oferta educativa a les escoles d’educació especial, a les escoles d’adults i a altres centres d’ensenyament no reglat.

Les activitats s’organitzen sempre en horari de matí, tot i que hi ha espais perquè els centres que ho desitgin es puguin quedar a dinar.

Per donar suport a la tasca del professorat, l’escola té preparat material didàctic complementari per a la majoria de les activitats.

Podeu consultar l’oferta educativa de l’Escola de Natura i el detall de cada taller a través del nostre cercador de tallers.