Twitter Facebook Instagram Youtube

Via Pública

L’espai públic el conformen els carrers, passejos, avingudes, places, parcs, etc. També els equipaments municipals de lliure concurrència i el patrimoni històric i cultural.

Una part molt important de les tasques i del pressupost de l’Àrea Via Pública es destina al manteniment de la via pública, que inclou la neteja viària i la recollida de residus, el manteniment dels paviments, de la xarxa de clavegueram, l’enllumenat públic, el mobiliari urbà, les àrees de jocs infantils i els espais lúdics per a la gent gran, la senyalització viària, les instal·lacions semafòriques, entre altres. La finalitat és que la ciutadania pugui gaudir d’un espai públic de qualitat per poder desenvolupar la seva vida quotidiana de la millor manera possible en termes d’utilització dels carrers i de la realització d’activitats a l’espai públic.

Notícies RSS

Veure'n més

Tràmits