Twitter Facebook Instagram Youtube

Recerca a la Serralada de Marina

L'Escola de Natura dóna suport a grups d'estudi interessats a fer recerca a la Serralada de Marina en temes relacionats amb el coneixement de l'entorn natural. Els grups més estables investiguen i recullen dades sobre:

Amfibis i rèptils: Estudi i seguiment de les diferents poblacions d’amfibis i rèptils pròpies de la serralada de Marina. Estudi de l’efecte de l’activitat humana en aquestes poblacions. Potenciació i preservació de basses com a espai de cria per a espècies en regressió.

Ocells: Estudi i seguiment de les poblacions ornitològiques de la serra de Marina tenint en compte la seva importància com a bioindicadors. Identificació i anellament. Seguiment de les poblacions migratòries. Introducció de caixes niu per a potenciar la cria de determinades espècies. Estudi dels efectes de l’activitat humana en les poblacions d’ocells.

Papallones: Participació en el projecte europeu Butterfly Monitoring Scheme des de l’any 1999. A través del BMS s’estudien les papallones com a bioindicadors i la seva regressió a tota Europa. Les bases de dades que es van generant a l’Escola de Natura s’afegeixen a les dades recollides a tot Catalunya (CBMS) i altres països europeus.