Twitter Facebook Instagram Youtube

Llicències d'obres i activitats

Servei de Llicències d’Obres i Activitats del Territori 

  Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12            4a planta


Departament de Llicències d’Obres

   93 483 2670 / 93 483 2681

  de dl a dv de 12.00 a 13.00h


   llicencies-obres@badalona.cat


Departament de Llicències d’Activitats

   93 483 2669 / 93 483 2688

   de dl a dv de 12.00 a 13.00h


  dep_llic_activitats@badalona.cat


El Departament de Llicències d'Obres s’encarrega de gestionar des del punt de vista tècnic i administratiu les actuacions relatives a l'ordenació i la tramitació de les llicències d’obres, instal·lacions i ús del sòl, per tal de garantir el creixement ordenat del municipi d’acord amb la legislació i els plans urbanístics vigents.

Comunicar o sol·licitar la llicència d'obres és un acte obligatori i previ a l'inici de qualsevol obra particular que s'hagi d'executar en un edifici, habitatge, local, instal·lació permanent o oficina, mitjançant el qual l'Administració local assegura el compliment de les normatives establertes per poder realitzar-la.

El Departament de Llicències d’Activitats s'encarrega de gestionar des del punt de vista tècnic i administratiu les actuacions relatives a l'ordenació i la tramitació de les llicències d'activitats empresarials, industrials, comercials i recreatives que es desenvolupen a la ciutat, per tal que s’adeqüin a la legislació vigent.

Comunicar o demanar la llicència d'activitats és un acte obligatori i previ a l'inici de qualsevol activitat empresarial que s'hagi d'ubicar en un local, oficina o instal·lació, mitjançant el qual l'Administració local o el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya assegura el compliment de les normatives establertes per poder iniciar-la.