Twitter Facebook Instagram Youtube

Amb una resolució espacial propera als 4 m es van processar les dades tèrmiques sobre el municipi de Badalona.

Per a tot el municipi, s’ha generat un mapa temàtic, amb les principals isolínies de temperatura que ens permet tenir un millor coneixement del comportament tèrmic de l’ecosistema urbà. Aquesta informació temàtica s’utilitza per analitzar la distribució tèrmica de la ciutat per veure’n la importància de la morfologia urbana, la tipologia de materials, les cobertes, les cobertes vegetals. Resulta doncs una eina de primordial importància com suport per a la decisió de la planificació del municipi.

El terme illa de calor urbana fa referència a un àrea urbana que està significativament més calenta que les àrees rural veïnes o de referència degut a l’activitat antropogènica (la literatura científica parla de diferències superiors als 4-4.5ºC es pot parlar d’illa de calor). Cal notar que la temperatura a nivell de carrer, és a dir, per sota de l’alçada dels edificis, representa millor la temperatura de la zona urbana, ja que és on té lloc l’activitat de les persones. La temperatura a nivell de carrer és usualment superior a la temperatura de terrats i cobertes d’edificis, degut a que aquestes estan més obertes i ventilades.

En aquest mapa es pot observar les zones per sobre de la temperatura de referència d’àrees rurals veïnes. On es destaca les temperatures més elevades sobretot als barris del Centre, Casagemes, Bufalà, La salut, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià.

Efecte via ràpida C31

El efecte tèrmic de la via ràpida C31 ens permet veure la distribució de la temperatura a 500m banda i banda del centre de l’ autopista C31.

Sobre l’eix de la C-31, es van dissenyar dos vols amb el sensor tèrmic de l’ICGC. Un vol al vespre i l’altre de matinada per veure el possible impacte de la C-31 com a infraestructura generadora de calor cap al seu voltant.

S’ha observat una influència en la temperatura en relació amb la distància a l’eix que representa la C-31 fins a uns 80-100 m. Aquesta influència és més gran al vespre que a la matinada. Després del pas de totes les hores nocturnes, la temperatura tendeix a suavitzar-se cap a un equilibri tèrmic.

Igualment, s’ha posat de manifest la importància de les cobertes vegetades. Amb dades de l’ICGC s’ha estimat l’índex de vegetació o NDVI al voltant de la C-31. Aquesta informació s’ha analitzat conjuntament amb les dades tèrmiques i s’ha pogut observar com aquelles zones amb vegetació vigorosa (a partir de valors de 0,3-0,4 de l’índex NDVI) la temperatura es suavitza. Aquest fenomen és especialment significatiu en el vol del vespre.