Twitter Facebook Instagram Youtube

L’ortoimatge de temperatures del vespre (esquerra) ens proporciona una vista de la temperatura del territori en el instant en que ja no hi ha efectes degut a la insolació solar. Per tant, és la temperatura del territori que prendrem com a referència: les variacions respecte a aquesta temperatura seran indicadors d’alguna anomalia tèrmica.

L’ortoimatge de temperatures de la matinada (dreta) ens proporciona una vista de temperatura del territori on, ja que ha passat tota la nit i no hi ha hagut insolació, les variacions registrades des del vespre seran atribuïbles a l’activitat humana o la deficiència d’aïllament en les cobertes.

A partir d’aquestes ortoimatges de temperatura s’ha generat un mapa de gradients o variacions de temperatures sobre les cobertes. Per fer una visualització més clara a la imatge s’assignen diferents colors als 32 nivells de gradients tèrmics disponibles, d’això resulta el mapa d’eficiència energètica següent:

Aquest mapa ens dona una idea de les pèrdues tèrmiques que es produeixen per la teulada.