Twitter Facebook Instagram Youtube

Aquest mapa té per objectiu avaluar el potencial d’aprofitament solar de les cobertes de Badalona.
A l’enllaç adjunt es poden visualitzar els mapes d’irradiació solar global horitzontal i els mapes d’idoneïtat per a instal·lacions fotovoltaiques i solars tèrmiques. Els valors d’irradiació es mostren segmentats per als polígons dels plans de teulada. Els nivells d’adequació termosolar i fotovoltaic són lleugerament diferents per adaptar-se millor a les característiques pròpies dels captadors.


Si premem la icona

se’ns obrirà la llista de capes visibles següent:

Aquí podrem seleccionar la informació mostrada en el mapa.

Per seleccionar un polígon corresponent a una teulada cal seleccionar prèviament la icona

i després tocar la teulada que ens interessa. Quan s’ha selecciona un polígon es desplega una finestra amb resultats específics pels polígons seleccionats. Aquesta finestra proporciona informació geomètrica, energètica i econòmica dels polígons seleccionats. Inclou el nombre de panells recomanat, una estimació del cost de la inversió, el retorn econòmic previst i el temps d’amortització.

Per fer aquests càlculs s’han hagut de fer vàries hipòtesis sobre preus, l’increment del preu de l’energia (6%/any), d’interessos del capital (2%/any), degradació dels panells (1%/any), eficiència dels panells (15%) i pèrdues del sistema (14%). Alguns d’aquests paràmetres són modificables per part de l’usuari.

Tots aquests càlculs s’han d’entendre com a una primera aproximació per a una instal·lació de panells amb la orientació e inclinació indicada. En cap cas substitueixen els càlculs i recomanacions que farà un instal·lador professional experimentat.

La aplicació de càlcul d’aprofitament solar està encara en fase de desenvolupament per la qual cosa està en constant evolució. Lamentem les molèsties que aquesta introducció de millores de prestacions i de correcció dels problemes detectats pugui ocasionar.

Per a més informació cliqueu aquí.