Twitter Facebook Instagram Youtube

Amb les dades dels canals infraroig proper (on la vegetació és altament reflectiva) i vermell (fortament absorbida per fer la fotosíntesi) de les càmeres fotogramètriques de l’ICGC, es determina l’índex de vigor de la vegetació o NDVI, amb resolucions al voltant dels 50 cm.

L’índex NDVI no indica només on hi ha vegetació sinó informació relativa al seu estat de salut/vigor. Les cobertes vegetades i el seu estat són un important regulador de variables com la temperatura, la precipitació o la presència de contaminants.

L’anàlisi del verd urbà permet obtenir indicadors com ara els metres quadrats d’espai verd per cada ciutadà, permet també conèixer aquells barris menys afavorits en quant a la distribució de zones verdes i també la connectivitat del verd urbà amb els espais naturals de la rodalia.