Twitter Facebook Instagram Youtube

Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia Sostenible

Com a part dels esforços dedicats a lluitar contra el canvi climàtic, el 29 de juliol de 2008, l’Ajuntament de Badalona es va adherir al pacte d’Alcaldes/esses per a l’energia sostenible, impulsat per la Unió Europea i recolzat per la Diputació de Barcelona. Amb aquest pacte Badalona es compromet a reduir per l’any 2020 un 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte l’any 2005. L’Ajuntament pretén assolir aquest objectiu amb l’ajuda dels ciutadans i mitjançant la implantació d’un pla d’acció que recull actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables, entre d’altres.

El compromís inclou no només els sectors on l’Ajuntament té competències directes (equipaments municipals, gestió dels residus, enllumenat públic, etc...), sinó també d’altres com el transport privat i el consum d’energia domèstica, on el paper dels ciutadans és clau. En conjunt, l’àmbit del compromís representa un 93,2% de les emissions de GEH produits al municipi i de la seva aplicació del pla se’n derivarà un l’estalvi anual de 170.312 tones de CO2-equivalent.

Fitxers relacionats