Twitter Facebook Instagram Youtube

El litoral de Badalona, malgrat que és un indret molt humanitzat, encara constitueix un patrimoni natural molt valuós. Aquest patrimoni està sotmès a una gran pressió humana. La pesca professional i esportiva incontrolades, les deixalles i els abocaments sense control empobreixen aquest patrimoni.

En un litoral profundament marcat per l’activitat humana, a Badalona domina un paisatge submarí de fons de sorra, però també hi trobem fons de tipus rocós o de substrat dur: espigons, el pont del Petroli, la barra de roques que hi ha entre el CN Bétulo i Montgat i les roques del coral·ligen que trobem a partir de 30 metres de fondària.

Posar-se unes ulleres i capbussar-se per observar la diversitat d’animals marins que viuen al fons del mar és una manera diferent de gaudir de la platja i del litoral de Badalona. Ben a prop de la platja, a molt poca fondària, ja es pot observar una gran diversitat d’organismes.

Els animals marins formen part del patrimoni natural de Badalona. Cal respectar-los i protegir-los. No els toqueu ni els agafeu, així altres persones podran gaudir d’aquesta diversitat.

Des d’aquí us convidem a fer una passejada submarina virtual pels paisatges submarins més característics de Badalona.