Twitter Facebook Instagram Youtube

Cap al cantó de llevant de la badia de Badalona, entre 16 i 22 metres de fondària i a tocar de Montgat, queden les restes del que fins no fa gaire fou la comunitat marina més rica i diversa de Badalona: els prats submarins de posidònia. Actualment, del que els pescadors anomenen l’alguer només en resta un entramat de mata morta amb aspecte de bosc cremat. Durant molts anys, a la nostra ciutat, el mar ha estat un abocador de residus industrials i domèstics. Un dels tributs que hem hagut de pagar per aquest desgavell és la desaparició dels prats submarins de posidònia. Malgrat tot, entre la mata morta, encara podem observar nombrosos organismes, molts dels quals són típics dels prats submarins de posidònia. A més, aquest substrat constitueix un refugi per a animals característics de fons rocosos i no és rar observar-hi algun congre o alguna escórpora.

El fet que l'Alguer de Badalona ha desaparegut ha fet que el programa de recerca sobre la posidònia es faci a Mataró.

Imatges relacionades