Twitter Facebook Instagram Youtube

A partir de 30 metres de fondària, sobre el fons marí de Badalona afloren barres rocoses que són antigues línies de costa fossilitzades. Allí també trobem una comunitat força exuberant formada per nombrosos invertebrats i peixos. Hi destaca la presència de gorgònies de dimensions considerables i una gran diversitat d’invertebrats de vida fixa. En aquest biòtop també trobem espècies de gran valor comercial, com per exemple llagostes, llobregants, rascasses, congres, etc. Val a dir que aquesta comunitat marina s’ha vist també molt afectada per la contaminació, la sobrepesca i els canvis en l’hidrodinamisme, els quals han enterrat moltes de les roques.

Imatges relacionades