Twitter Facebook Instagram Youtube

M 3. Obres que modifiquin substancialment la configuració arquitectònica d’una llicència d’obres atorgada anteriorment.

Obres que modifiquin substancialment la configuració arquitectònica d’una llicència d’obres atorgada anteriorment.