Twitter Facebook Instagram Youtube

M 10. Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal simple o complexa.