Twitter Facebook Instagram Youtube

PUO - Comunicació primera utilització i ocupació corresponent a obres autoritzades amb llicència d'obres

Comunicació primera utilització i ocupació corresponent a obres autoritzades amb llicència d'obres.

T - Certificat municipal on s'acredita l'antiguitat i/o legalitat d'un edifici

Certificat municipal on s'acredita l'antiguitat i/o legalitat d'un edifici.

V - Vista d'un expedient d'obres

Sol·licitud per a consultar expedients amb la finalitat de comprovar o obtenir dades d'edificis construïts.

Tràmit Seu electrònica : Vista d'un expedient d'obres (badalona.cat)