Twitter Facebook Instagram Youtube

Preguntes freqüents

Si un contenidor està espatllat, brut o es troba col·locat de forma incorrecta s'ha d'avisar al telèfon  93 483 26 00 | 93 483 27 55 en horari d'atenció al públic.

Si un contenidor mal col·locat, pot resultar perillós per als vianants o bloqueja la via pública i és fora d'horari d'atenció al públic, caldrà trucar a la Guàrdia Urbana al telèfon 93 483 29 01.

Els contenidors s'ubiquen en zones properes a les àrees de generació, tenint en compte la densitat de població i el tipus de font generadora, amb l'objectiu d'optimitzar l'eficiència. 

Es busca evitar la col·locació dels contenidors a prop de les zones residencials amb l'objectiu de prevenir molèsties. Això és complicat en zones urbanes, on és preferible situar-los en llocs accessibles per a un gran nombre d'usuaris i per al servei de recollida, tenint en compte l'eficiència de la recollida.

Per a la sol·licitud de reubicació d'una bateria de contenidors cal que us adreceu a la persona que coordina el vostre districte, que és la interlocutora amb les persones veïnes.  Atès que coneix les particularitats del barri, i si ho creu adient trasllada una proposta concreta de nova ubicació al Departament de Neteja Viaria perquè aquest valori els aspectes tècnics i si és possible executi el canvi.

Per consultar la vostra Oficina Municipal del Districte cliqueu aquí.

Separar tot en la planta de triatge implicaria un cost molt més elevat, ja que implica molts tipus de residus diferents. Reciclant en origen es facilita el reciclatge, reduint els costos per a la ciutadania.

Els RAEE o brossa electrònica pot contenir substàncies perilloses per a la salut humana i contaminants per al medi ambient.

És degut a això que aquest tipus de residu s'ha de portar a les deixalleries.

Es pot consultar a quin contenidor llençar cada tipus de residu en els següents enllaços:

Quins residus he de llençar a cada contenidor?

Aporteu l’oli usat a la deixalleria, dins d’una ampolla de plàstic reutilitzada.

Les piles s'hauran de portar als comerços adscrits, a dipòsits al carrer o bé a la deixalleria.

En cas de no poder llençar la brossa dins dels horaris establerts per als contenidors de posar i treure del barri del centre, s'haurà de portar a les bateries de contenidors que es troben al voltant del barri. Aquestes es troben a:

 • Carrer Francesc Layret
 • Riera Matamoros
 • Av. Martí Pujol

Els excrements de gos s'han d'introduir en bosses i llençar-los a la paperera o contenidor de resta (gris).

Si no és possible llençar la brossa al contenidor corresponent més proper, ja que aquest està ple, s'haurà de portar a la bateria de contenidors més propera. En cap cas estarà permès llençar els residus fora del contenidor.

En cas d'haver presenciat algun acte incívic, com per exemple llençar la brossa fora del contenidor corresponent, s'haurà de trucar a la Guàrdia Urbana al telèfon 93 483 29 01.

Sí, sempre que es trobin en edificis oficials i espais públics. Tenen prioritat les pintades ofensives que atempten contra la dignitat de les persones i/o col·lectius.

Les pintades en espais i edificis privats són responsabilitat del propietari.

La neteja dels espais de sorra de les platges són competència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

A Badalona, els veïns disposen d'un Servei de Recollida de mobles i voluminosos. A la bateria més propera de casa trobaràs un vinil amb indicacions de quan es poden dipositar els mobles i trastos vells.
Recorda sempre fer-ho sense obstruir el pas a vianants, vehicles, i sense obstaculitzar la recollida dels mateixos contenidors. Deixa el mobles i voluminosos plegats/desmuntats i de forma ordenada. Si no és possible complir aquests requisits, o la vorera és massa estreta, s'haurà de buscar una altra bateria de contenidors propera o deixar-los al costat de forma que no impedeixin el pas de vianants.

Trobaràs més informació a Recollida de mobles i voluminosos.

Els mobles i els residus voluminosos que, per les seves dimensions, no es poden posar en els contenidors del carrer i són difícils de transportar fins a les deixalleries, disposen d'un Servei especial de recollida de mobles.

que es poden dipositar els següents elements:  

 • Matalassos
 • Catifes
 • Mobles i trastos vells
 • Electrodomèstics de grans dimensions (Neveres, microones, rentadores...)

La recollida segregada de voluminosos fa disminuir el nombre de trastos abandonats a la via pública, permet revalorar els components d’aquests residus i ajuda a reduir els residus municipals que reben un tractament finalista.

No són residus voluminosos els residus tòxics i/o perillosos com:

 • La uralita
 • Bombones
 • Runes
 • Residus sanitaris
 • Ordinadors
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
 • Restes de poda
 • Material radioactiu/explosiu

Tots aquests disposen de vies de recollida específiques, com les deixalleries fixes i mòbils.

El servei de deixalleries a la ciutat, no només és gratuït pels veïns de Badalona, sinó que a més un bon ús pot esdevenir en beneficis econòmics

Això és gràcies al sistema de bonificació per als usuaris de deixalleries de l’Àrea Metropolitana. Quan hi aneu, demaneu que us facin la targeta d’usuari de deixalleria. Així, cada cop que hi aporteu algun residu us faran un descompte d’un 1% a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus o TMTR fins a un màxim d’un 14%.

NO s'ha de trucar a cap telèfon per fer ús del servei de recollida de mobles i voluminosos, per la qual cosa, no hi ha cap telèfon ni es poden sol·licitar recollides extraordinàries.

Davant de la impossibilitat de deixar els mobles dins de l'horari establert al costat dels contenidors, haureu de dirigir-vos i dipositar els residus personalment a les deixalleries.

Per qualsevol dubte sobre la taxa de recollida i transport de residus municipals consultar aquí.