Twitter Facebook Instagram Youtube

Per què no puc llençar electrodomèstics ni aparells electrònics a la brossa?

Els RAEE o brossa electrònica pot contenir substàncies perilloses per a la salut humana i contaminants per al medi ambient.

És degut a això que aquest tipus de residu s'ha de portar a les deixalleries.