Twitter Facebook Instagram Youtube

Què he de fer si un contenidor està ple?

Si no és possible llençar la brossa al contenidor corresponent més proper, ja que aquest està ple, s'haurà de portar a la bateria de contenidors més propera. En cap cas estarà permès llençar els residus fora del contenidor.