Twitter Facebook Instagram Youtube

Què es recull al servei de recollida de mobles?

Els mobles i els residus voluminosos que, per les seves dimensions, no es poden posar en els contenidors del carrer i són difícils de transportar fins a les deixalleries, disposen d'un Servei especial de recollida de mobles.

que es poden dipositar els següents elements:  

 • Matalassos
 • Catifes
 • Mobles i trastos vells
 • Electrodomèstics de grans dimensions (Neveres, microones, rentadores...)

La recollida segregada de voluminosos fa disminuir el nombre de trastos abandonats a la via pública, permet revalorar els components d’aquests residus i ajuda a reduir els residus municipals que reben un tractament finalista.

No són residus voluminosos els residus tòxics i/o perillosos com:

 • La uralita
 • Bombones
 • Runes
 • Residus sanitaris
 • Ordinadors
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
 • Restes de poda
 • Material radioactiu/explosiu

Tots aquests disposen de vies de recollida específiques, com les deixalleries fixes i mòbils.