Twitter Facebook Instagram Youtube

Que faig si un contenidor està espatllat, brut o mal col·locat?

Si un contenidor està espatllat, brut o es troba col·locat de forma incorrecta s'ha d'avisar al telèfon  93 483 26 00 | 93 483 27 55 en horari d'atenció al públic.

Si un contenidor mal col·locat, pot resultar perillós per als vianants o bloqueja la via pública i és fora d'horari d'atenció al públic, caldrà trucar a la Guàrdia Urbana al telèfon 93 483 29 01.