Twitter Facebook Instagram Youtube

Manteniment de la via pública

L’Ajuntament de Badalona disposa d’un departament dedicat exclusivament al manteniment de la via pública, que té la responsabilitat directa del manteniment dels paviments, la xarxa de clavegueram, l’enllumenat públic, el mobiliari urbà, les àrees de jocs infantils i els espais lúdics per a la gent gran, la senyalització viària, les instal·lacions semafòriques, entre altres. La finalitat és que la ciutadania pugui gaudir d’un espai públic de qualitat per poder desenvolupar la seva vida quotidiana de la millor manera possible en termes d’utilització dels carrers i de la realització d’activitats a l’espai públic.

Si tens coneixement d'alguna incidència pots comunicar-ho mitjançant el SAC, o les Oficines Municipals de Districte.