Twitter Facebook Instagram Youtube

O/W 1.9b. Rehabilitació o restauració de façanes, mitgeres, patis o terrats en edificis inclosos al Catàleg de Protecció del Patrimoni.

Sol·licitud de llicència d'obres menors per a la rehabilitació o restauració de façanes, mitgeres, patis o terrats en edificis pertanyents a conjunts i entorns inclosos al Catàleg de Protecció del Patrimoni.

Tràmit Seu electrònica : Obra menor rehabilitació o restauració de façanes, mitgeres, patis o terrats, incloses al Catàleg de Patrimoni (seu.badalona.cat)