Twitter Facebook Instagram Youtube

O/W 1.3. Reformes interiors de locals i habitatges que modifiquin la distribució i no afectin a l’estructura de l’edifici.

Reformes interiors de locals (W) o habitatges (O) que modifiquin la distribució i no afectin a l’estructura de l’edifici.

Sol·licitud de llicència d'obres menors per reformes interiors de locals (W 1.3) o habitatges (O 1.3) que modifiquin la distribució i no afectin a l'estructura de l'edifici.
En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors O/W 1.9a

Tràmit Seu electrònica : Obres menors de reformes interiors de locals i habitatges que modifiquin distribució i no afectin a l'estructura (seu.badalona.cat)