Twitter Facebook Instagram Youtube

Què és?


El SIAD és un recurs específic municipal d’Informació, Orientació i Assessorament dirigit a les dones que pateixen problemàtiques pel fet de ser dona i viuen o han viscut situacions de violència masclista.

Les funcions assignades al SIAD són:

  • Oferir una atenció integral i de qualitat a les dones víctimes de violència masclista i llurs fills/es, activant els mecanismes i recursos més adients en cada situació.
  • Assessorar i orientar a dones en situació de risc o vulnerabilitat social.
  • Desenvolupar actuacions de prevenció i sensibilització social destinades a contribuir l’eradicació de la violència masclista.
  • L’atenció es realitza des d’una perspectiva social, psicològica i jurídica integral a través de diferents serveis.
  • El SIAD està format per un equip multidisciplinari integrat per professionals de diverses disciplines des del vessant social, psicològica i jurídica.

Qui i on pot adreçar-se?

Qualsevol persona que pateixi problemàtiques pel fet de ser dona i visqui o hagi viscut situacions de violència masclista. Es pot dirigir tant per iniciativa pròpia, com derivada per altres Serveis o societat civil

L'equip SIAD es troba:

Carrer Baldomer Solà, 15

Telèfon: 934832968

Mail: siad@badalona.cat

Horari d’atenció:

De dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores.

Dijous de 15:00 a 18:00 hores

Urgències:

Dintre de l’horari d’atenció del SIAD: sense cita prèvia

Fora de l’horari: Guàrdia Urbana (telèfon 934977210)

Fitxers relacionats