Twitter Facebook Instagram Youtube

Equip de serveis socials bàsics especilitzat en l'Atenció i intervenció de les persones sense sostre i infrahabitatges en medi obert.

L'equip EDAPSS atén les persones que s'hi adrecen per pròpia iniciativa o bé derivades d'altres serveis. 

També atén i intervé des de l'atenció directa en medi obert. Es realitzen coordinacions amb diferents xarxes: de salut, hospitalària, salut mental, d'addiccions i immigració. Realitza una atenció protocol·litzada conjuntament amb els serveis de Guàrdia Urbana i neteja de Via Pública.

Elabora i actualitza el cens de persones que viuen al carrer així com el mapa d'assentaments a la ciutat de Badalona.

L'Equip d'EDAPSS es troba ubicat a l'edifici del Viver.

Plaça de l'Assemblea de Catalunya, nº 9.

Telèfon: 93. 483.29.35

La ciutadania pot adreçar-se per qualsevol detecció de persones al carrer a través d'aquest correu sensesostre@badalona.cat