Twitter Facebook Instagram Youtube

Equip de Dependència

La Generalitat de Catalunya és l’organisme responsable de valorar el grau de dependència de cada persona. Un cop establert, l’equip LAPAD (Equip de Dependència de Badalona) intervindrà per tal d’aplicar els recursos que preveu la Llei.

Què es considera Dependència?

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessitin ajuda d'altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat essencial, etc.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones que es trobin en situació de dependència que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència i que compleixin els requisits de residència:

  • Residir al territori espanyol i haver-ho fet com a mínim durant cinc anys.
  • Dos dels cinc anys de residència al territori espanyol hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

On adreçar-se?

La sol·licitud de valoració de dependència o revisió de la valoració de dependència l'ha de recollir i lliurar a qualsevol oficina del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Per a més informació amb relació a la sol·licitud de valoració

A continuació trobareu el llistat de les oficines de Benestar Social a Badalona, demanar cita prèvia

-       Av. Sabadell s/n (Barri Pomar)

-       c/ La Pau, 23 (Barri Llefià - la Salut)

-       Rbla. De Sant Joan, 79  (Barri Lloreda-Sant Crist)

-       Av. Maresme, 189-190 (Barri Sant Roc)

Un cop reconegut el Grau de Dependència, l'Equip de Dependència us podrà atendre en la següent adreça:

Edifici Viver-Plaça Assemblea de Catalunya, 9-12 (baixos)

Telèfon: 93.483.29.63

lapad@badalona.cat

Fitxers relacionats