Twitter Facebook Instagram Youtube

A QUI S'ADREÇA

Alumnes d’ESO dels centes educatius de Badalona. Àmbit científic, tecnològic i artístic.

OBJECTIUS

- Contribuir a estimular l’elaboració de petites recerques a l’aula vinculant el treball en ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques

- Donar als alumnes la possibilitat d’exposar els treballs als companys i companyes de 5è de primària d’altres centres educatius de la ciutat i al professorat.

- Contribuir al desenvolupament de l’expressió oral dels alumnes.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

STEAM és un acrònim provinent de l’anglès que fa referència a la Ciència (S), la Tecnologia (T), l’Enginyeria (E), l’Art (A) i les Matemàtiques (M).

Des de la metodologia STEAM es vincula el treball d’aquestes disciplines amb un enfocament global i transversal a l’entorn de situacions i problemes contextualitzats per cercar solucions creatives i crítiques.

La fira consisteix en la presentació de les recerques fetes a l’aula seguint el procés de la metodologia científica sempre que sigui possible. Com que és en format fira, cada centre disposa d’una taula i s’acompanya de diversos materials elaborats que els ajuden en l’exposició.

Els alumnes presenten els projectes davant dels companyes i companyes de 5è de primària d’altres centres educatius.

A la fira hi participen també altres entitats presentant tallers i activitats diverses.

DESENVOLUPAMENT

A començament de curs, es realitzen jornades formatives per al professorat que ho sol·liciti, sobre metodologia científica i sobre com programar i realitzar un projecte STEAM. Posteriorment, a la primavera, es fa la Fira a la Rambla de Badalona, al costat de l’Escola del Mar, on es mostren els treballs. Cada centre expositor disposa d’una taula i d’un temps concret per presentar el treball als alumnes visitants de 5è de primària de diverses escoles

Calendari: Un matí del mes d’abril

Horari: de 9,45h a 12h. organitzat en dos torns

OBSERVACIONS

Al principi de curs s’envia als centres la informació i els requisits necessaris per participar-hi. Cal complir el terminis establerts per tal d’afavorir la bona organització de la Fira. Aquesta activitat està organitzada per l’Escola de Natura Angeleta Ferrer i l’Escola del Mar, Centre d’Estudis Marins, de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat; pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona; i pel Centre de Recursos Pedagògics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya