Twitter Facebook Instagram Youtube

Casa de la Vila

Escola Gitanjali

Data d'instal·lació: 2/2005 Data d'instal·lació: 6/2002
Potència: 4.240 Wp Potència: 4.200 Wp
Electricitat: 3.965 kWh/any Electricitat: 2.460 kWh/any
CO2 estalviat: 952 kg CO2/any CO2 estalviat: 590 kg CO2/any

Biblioteca de Can Casacuberta

El Viver

Data d'instal·lació: 4/2005 Data d'instal·lació: 3/2008
Potència: 10.000 Wp Potència: 39.740 Wp
Electricitat: 11.083 kWh/any Electricitat: 31.646 kWh/any
CO2 estalviat: 2.660 kg CO2/any CO2 estalviat: 7.595 kg CO2/any

CEIP Folch i Torres

CEIP Joan Miró

Data d'instal·lació: 10/2007 Data d'instal·lació: 05/2010
Potència: 5.000 Wp Potència: 6.240 Wp
Electricitat: 7.963 kWh/any Electricitat: 8.362 kWh/any
CO2 estalviat: 1.911 kg CO2/any CO2 estalviat: 2.007 kg CO2/any

CEIP Alexandre Galí

CEIP Planas i Casals

Data d'instal·lació: 05/2011 Data d'instal·lació: 07/2011
Potència: 6.970 Wp Potència: 12.000 Wp
Electricitat: 8.487 kWh/any Electricitat: 18.495 kWh/any
CO2 estalviat: 2.037 kg CO2/any CO2 estalviat: 4.439 kg CO2/any