Twitter Facebook Instagram Youtube

Apropa't Avancem cap a un futur de Zero Agressions

Campanya «Apropa’t, avancem cap a un futur de zero agressions»

Sota el lema «Apropa’t, avancem cap a un futur de zero agressions», l’Ajuntament de Badalona pretén conscienciar en la prevenció de les violències sexuals.

L’Ajuntament, mitjançant el Servei de Feminismes i LGTBIQ+, presenta al mes de novembre la I Campanya per a la prevenció de les violències sexuals de la ciutat de Badalona.

«Apropa’t, avancem cap a un futur de zero agressions» impulsa - accions comunicatives, que visualitzen la problemàtica mitjançant material informatiu de tot tipus; - accions formatives, programades a centres educatius, entitats, comerços, serveis..., els quals obtindran un adhesiu com a PUNT SEGUR; i - accions sensibilitzadores.

La campanya, a més a més de posar el focus en les víctimes i en les persones que presenciïn una situació d’agressió sexual, el posa també en el treball preventiu amb les possibles persones agressores.

Des de l’Ajuntament de Badalona s’entén que la prevenció de la discriminació i la violència sexual és una qüestió de tots, i que en la situació en la qual es troba la ciutat és fonamental que els serveis, les entitats, els grups i la ciutadania vagin de la mà.

Fitxers relacionats

Etiquetes
dona