Twitter Facebook Instagram Youtube

SAI - Servei d'atenció integral a la diversitat afectiva, sexual i de gènere

El SAI és un servei d’atenció, assessorament, acompanyament i informació destinat a tota la població en general, però en especial a aquelles persones que hagin patit, pateixin o estiguin en risc de patir alguna situació de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. El servei pretén donar respostes coordinades, properes i coherents a les diverses necessitats presentades.

És de caràcter gratuït i municipal, fet pel qual s’ofereix un espai obert a tota la ciutadania, d’atenció directa i confidencial.

Des del servei, per tant, es brinda informació i assessorament entorn de totes aquelles qüestions que tenen a veure amb l’interès de conèixer aspectes vinculats amb les persones, realitats i recursos LGTBIQ+, ja sigui per qüestions personals, professionals o formatives. I també es facilita informació sobre la situació legal, assessorament i derivació a recursos LGTBIQ+ de la ciutat o a altres, en cas de necessitat.

Servei amb cita prèvia

Adreça: Av. d'Alfons XIII, 114 (OMD 5)

Telèfon: 662 17 63 66 (dilluns i dimecres, de 9 a 14 h)

Adreça electrònica: sai@badalona.cat

Fitxers relacionats