Twitter Facebook Instagram Youtube

Planejament en tràmit General

Número d'expedient:12-D4-21

Data d'inici consulta pública prèvia: 13/02/2023

Data finalització consulta pública prèvia: 10/03/2023

Fitxers relacionats

Número d’expedient: 05/D2-22

Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 794

Aprovació inicial: Ple Municipal de data 20-12-2022

Publicació BOPB: 04/01/2023

Publicació premsa periòdica: El Periodico 30/12/2022

Documentació:

Fitxers relacionats

Número d’expedient: 6/D3-19

Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 761

Aprovació inicial: pel Ple de l’Ajuntament de data 21 de maig de 2019

Publicació BOPB: 28/06/2019

Publicació premsa periòdica: El Periódico de Catalunya: 28/06/2019

Documentació:

Fitxers relacionats

Número d’expedient: 06/D3-22

Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 797

Aprovació inicial: Ple Municipal de data 31-01-2023

Publicació BOPB: 09/02/2023

Publicació premsa periòdica: El Periódico de 09/02/2023

Documentació:

Fitxers relacionats