Twitter Facebook Instagram Youtube

Parc de petites dimensions (0,81 ha), delimitat per l’avinguda de Martí Pujol i pels carrers Guerau de Liost i John Lennon.

Es tracta d’un parc inaugurat l’any 1999 i de caràcter veïnal que disposa d’àrees lliures destinades al descans i les quals contribueixen a la reunió i a la integració dels residents de la zona. Entre ells hi ha parcel∙les enjardinades amb gespa i arbrat ja consolidat (pins, roures, arbrat de flor, palmeres i arbustiva diversa) i zones destinades a diferents activitats: àrea de jocs infantils i àrea de gossos.

Fitxers relacionats