Twitter Facebook Instagram Youtube

La ciutat de Badalona, amb 219.163 habitants, disposa d'unes 96,5 ha de verd urbà.

Cada any el nombre d'espais verds va augmentant i també creixen la quantitat i la varietat dels arbres, cosa que permet als ciutadans gaudir del lleure en ambients relaxants.

El gruix de l'arbrat viari el conformen els més de 25.000 arbres, distribuïts en 85 espècies, plantats arreu del terme municipal.

Els plans de gestió del verd urbà han permès aplicar nous tipus d'arbres adaptats a la realitat de l'urbanisme de carrers i places.

Tantmateix, s'han establert criteris per canviar espècies d'arbre, ja que, per problemàtiques fitosanitàries, envelliment i deteriorament del patrimoni verd, s'han hagut de plantar noves espècies que s'adapten millor a l'àmbit urbà. Concretament, es van introduint lledoners (Celtis australis) que substitueixen el plàtans (Platanus x hispanica), també pereres (Pyrus calleryana), pruneres (Prunus serrulata) i acàcies besonianes (Robinia pseudoacacia var bessoniana).