Twitter Facebook Instagram Youtube

Les papallones diürnes (lepidòpters ropalòcers) són, sens dubte, un dels grups d’organismes més apropiats per monitorar des d'un punt de vista biològic. Són molt sensibles als canvis climàtics -especialment a la temperatura i a la pluviositat- i a l’alteració dels hàbitats, per la qual cosa han estat considerades tradicionalment com un excel·lent grup de bioindicadors.

Cada any es fa un estudi a la Serralada, al voltant de Can Miravitges, on es fa un transsecte d'aproximadament 700 metres en el qual es comptabilitzen uns 2.000 exemplars, entre 40-50 espècies diferents. Les més abundants són les següents:

  • Pironia bathseba
  • Callophris rubi
  • Glaucopsyche melanops
  • Parage aegeria
  • Satirium sculi
  • Lasiomata megera

Els espais de contacte entre conreus, rieres i zones de bosc i matollar són els espais més rics en papallones.

Des de l’any 1998 es fa un seguiment de les papallones diürnes a l’estació de seguiment de Can Miravitges, on es prenen dades amb regularitat setmanal. L’estació està integrada en la xarxa d’estacions del Pla de seguiment de ropalòcers a Catalunya (CBMS).

En els deu últims anys s’ha comptabilitzats més de 18.000 exemplars i s’han trobat un total de 52 espècies. Un 55% corresponen a les espècies d’ambients agrícoles i ruderals, seguit de les espècies indicadores forestals (21%) i molt a prop les espècies dels matollars (20%) mentre que les espècies indicadores de prats i zones obertes segueixen en un nombre molt baix (4%).

Un total de 12 espècies de papallones trobades a Badalona es troben incloses al llibre vermell de les papallones diürnes d’Europa i per tal de potenciar algunes de les papallones més rares es va crear l’any 2004 el jardí de papallones de Can Miravitges.

Imatges relacionades