Twitter Facebook Instagram Youtube

Els amfibis i rèptils

L’estat actual de les poblacions d’amfibis reflecteix els canvis profunds que ha experimentat la muntanya a Badalona, però també altres problemes que els estan afectant a escala mundial, on la major part d’espècies es troben en regressió. Els abundants incendis que s’han patit en els darrers anys han afectat profundament la vegetació i han deixat la superfície del sòl desprotegida. Mentre l’aigua es perd ràpidament quan plou, hi ha molts mesos que els torrents i les rieres no porten aigua.

Les poblacions d’amfibis reflecteixen aquesta situació. La major part d’espècies presents a Badalona i a la Serralada de Marina són típicament mediterrànies, i algunes presenten adaptacions a la sequera.

Com es pot apreciar, el nombre d’espècies presents no és gaire gran i hi ha algunes absències importants; és el cas dels tritons, bons indicadors de la qualitat ambiental. Tot i això, i considerant que la major part d’amfibis estan en perill, sorprèn gratament que totes aquestes espècies hagin arribat fins als nostres dies.

Les diferents espècies d’amfibis que viuen a la Serralada de Marina es poden consultar en el document adjunt.

Sortosament, l’estat de les poblacions de rèptils és millor que la dels amfibis. Animals més adaptats a les condicions de sequera, han pogut sobreviure millor a les transformacions del medi. Les condicions de més insolació i de falta de retenció d’aigua que afecten tan adversament les poblacions d’amfibis no afecten tant aquests animals, tot i que la mancança de masses boscoses importants també han condicionat profundament la seva dispersió i la seva supervivència.

Les diferents espècies d’amfibis que viuen a la Serralada de Marina es poden consultar en el document adjunt.

Sortosament, l’estat de les poblacions de rèptils és millor que la dels amfibis. Animals més adaptats a les condicions de sequera, han pogut sobreviure millor a les transformacions del medi. Les condicions de més insolació i de falta de retenció d’aigua que afecten tan adversament les poblacions d’amfibis no afecten tant aquests animals, tot i que la mancança de masses boscoses importants també han condicionat profundament la seva dispersió i la seva supervivència.

Imatges relacionades

Fitxers relacionats