Twitter Facebook Instagram Youtube

La formació és important al llarg de la nostra vida ja que ens permet desenvolupar al màxim les nostres capacitats, enriquir els nostres coneixements i millorar les competències tècniques i professionals per tal de facilitar-nos la integració a la societat i la inserció laboral.
Les escoles d’adults ofereixen ensenyaments específics, alguns de manera presencial i d’altres online.

Als centres de formació de persones adultes de la nostra ciutat, trobareu cursos de formació bàsica (alfabetització i lectoescriptura, català i castellà per a estrangers), Graduat en Educació Secundària per adults (GESO), preparació de proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, i accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys (PAU+25 i 45). Si el que voleu és actualitzar les vostres competències
transprofessionals, els centres d’adults, també, us ofereixen cursos d’anglès i d’informàtica (COMPETIC).

La formació d'adults comprèn activitats d'aprenentatge que desenvolupen capacitats, enriqueixen coneixements i milloren les competències tècniques i professionals per tal de facilitar-nos la integració a la societat i la inserció laboral. Les escoles d'adults ofereixen ensenyaments específics de manera presencial i d'altres per internet.

Són centres amb una llarga experiència en la formació permanent d'adults, amb un professorat qualificat, altament especialitzat, que imparteix les matèries específiques pròpies de cadascun dels nivells d'estudis que ofereixen.

Preinscripció i matriculació

Per inscriure-s’hi cal:

• Omplir el full d’inscripció

• Una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport

• Una fotografia.

Fitxers relacionats