Twitter Facebook Instagram Youtube

Formació professional específica que qualifica per executar les tasques pròpies de la professió. Els continguts estan organitzats en mòduls teoricopràctics que es cursen al centre educatiu i als centres de treball, mitjançant un conveni que subscriuen l’escola i l’empresa.

Preinscripció i matriculació

Accés

• Haver aprovat el batxillerat

• Haver aprovat la FP-2 o el COU

• Haver superat la prova d’accés

Per presentar-se en aquesta prova cal:

Tenir o haver fet 20 anys durant l’any natural en què es realitza la prova.

Tenir o haver fet 18 anys durant l’any natural en què es realitza la prova i tenir el títol de tècnic (CFGM) de la mateixa família.