Twitter Facebook Instagram Youtube

Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Edifici El Viver

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és un servei que l’Ajuntament de Badalona, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, ofereix als ciutadans i ciutadanes per a acompanyar-los en el procés d’escolarització dels seus fills/es en centres finançats amb fons públics (públics i concertats) a Badalona.

L’OME atén consultes ciutadanes relatives a l’educació des de la llar d’infants fins als estudis postobligatoris; col·labora en els diferents processos de preinscripció i matrícula (escoles bressol, educació infantil, primària i ESO), rep les sol·licituds d’escolarització durant tot el curs i gestiona les assignacions de places escolars que fa la Comissió de garanties d’admissió amb rigor i transparència. També orienta i assessora els joves i les seves famílies.

Per facilitar-vos el procés de preinscripció escolar, tenim a la vostra disposició la bústia de correu electrònic ome@badalona.cat que us permet fer consultes relacionades amb aquest tema. També trobareu informació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Edifici de El Viver.

Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa. Telèfon 93 483 29 97

Horari d’hivern: de dilluns a dijous de 8.30 a 13.30 h i dijous tarda de 16 a 18 h.

Horari d’estiu (1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a dijous de 8.30 a 13.30 h.

L'atenció és només amb cita prèvia (trucant al telèfon de l'OME o mitjançant l'enllaç existent en aquesta pàgina). Tancat el mes d'agost.

Fitxers relacionats