Twitter Facebook Instagram Youtube

Xarxa Escola Nova 21 de Badalona i Sta Coloma de Gramenet

El dia 9 de maig de 2017 es va constituir la Xarxa Escola Nova 21 de Badalona i Sta. Coloma de Gramenet.

El dia 6 de juny es va fer una 2a Trobada dels representants dels 14 centres que en formen part: Antoni Botey, Arrels Esperança, Badalona VII, Badalonès, Garbí Pere Vergés, Jesús Maria, Josep Carner, Lestonnac, Lola Anglada, Lluís Millet, M. D. de l’Assumpció, Primavera, Salvador Espriu i SI Badalona.

Escola Nova 21 és un programa de tres anys de durada que té com a objectiu principal sumar esforços de totes les escoles, institucions i persones que comparteixen la voluntat de fer del sistema educatiu català un instrument perquè tots els infants hi trobin una experiència d’aprenentatge gratificant i empoderadora. Una experiència que millori la seva expectativa vital i reverteixi també en una societat més cohesionada i capaç de donar resposta als reptes globals.

El programa Escola Nova 21 pretén fer-ho, en primer lloc, generant presa de consciència sobre la necessitat de canvi i, en segon lloc, sistematitzant i creant coneixement i

procediments que facin possible el canvi. Per concretar el canvi, prenem com a referència el marc de l’escola avançada, format pels quatre elements de consens sobre cap a on tot sistema educatiu ha de tendir:

● El propòsit educatiu (desenvolupar competències per a la vida)

● Les pràctiques d’aprenentatge, basades en el coneixement contrastat sobre com les persones aprenen (7 principis de l’aprenentatge)

● L’avaluació (mesurar l’assoliment de les competències en tots els àmbits: cognitiu, emocional, motriu, social i ètic)

● L’organització, al servei de l’aprenentatge

Són 485 els centres educatius d’arreu de Catalunya que han adoptat el compromís d’avançar cap al marc de l’escola avançada amb l’acompanyament del programa Escola Nova 21 i que s’organitzen en xarxes locals. Les xarxes són espais d’acompanyament, orientació i impuls dels centres educatius cap al marc de l’escola avançada, aportant mecanismes de reflexió conjunta, formació i metodologia contrastada per a l’assoliment dels objectius de canvi de cada centre.

Els dies 27 i 28 de juny els equips de tots els centres de la XEN21 van participar en la projecció del documental Most Likely to Succeed (2015) que mostra el cicle d’un curs escolar en un dels centres de secundària de les escoles High Tech High de San Diego. La pel·lícula ha format part de la selecció oficial de molts festivals internacionals de cinema el 2015. La realització compta amb aportacions d’experts en polítiques educatives i en gestió de les organitzacions i gestió del canvi. Tot i que no descriu el nostre context i es pot pensar que és un model de centre allunyat de la nostra realitat, es tracta d’un exemple interessant de pràctiques educatives alineades amb un propòsit compartit, el desenvolupament integral de les persones en totes les seves dimensions, cognitiva, emocional, social i ètica, amb un èmfasi especial en donar autonomia a l’aprenent, formar en la presa de decisions i educar el seu esperit crític.

El Programa Escola Nova 21 està promogut  pel Centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya i EduCaixa. La Xarxa local es desenvolupa amb la cooperació dels Serveis d’Educació dels Ajuntaments de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet.

Més informació: http://www.escolanova21.cat/

Fitxers relacionats