Twitter Facebook Instagram Youtube

Provisió de personal directiu

Procediment per la designació de la persona que haurà d’ocupar 1 lloc de treball de Director/a d’Àmbit de l’Ajuntament de Badalona. Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 14/03/ FINS AL 23/03, INCLOSOS.

Termini de presentació d'esmenes: DES DEL 05/04 FINS AL 09/04, INCLOSOS. Forma de presentació: Mitjançant instància genèrica en la Seu Electrònica, indicant "Convocatòria DIR. CONTRACTACIO en període d'esmena"

Descarrega

Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 14/03/ FINS AL 23/03, INCLOSOS.

Descarrega

Anunci relatiu a la convocatòria i les bases especifiques reguladores del procés de provisió d’1 lloc de treball de DIRECTOR/A D’ÀMBIT (Direcció en matèria de Contractació de Serveis, Subministres, Obres i Compres).

Descarrega

Bases específiques reguladores del procés

Descarrega

Descarrega

Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 07/03/24 FINS AL 05/04/24, INCLOSOS.

Termini de presentació d'esmenes: DES DE L'11/04 FINS AL 15/04, INCLOSOS. Forma de presentació: Mitjançant instància genèrica en la Seu Electrònica, indicant “Convocatòria GERENT/A DE GOVERN en període d'esmena”

Descarrega

Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 07/03/2024 FINS AL 05/04/2024, INCLOSOS

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Per Resolució de data 16/02/2024, s'han aprovat les Bases reguladores i la convocatoria del procés de provisió del lloc de personal directiu professional de gerent/a de Govern de l’Ajuntament de Badalona. El termini de presentació d’instàncies és de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Els successius anuncis d’aquest procés, així com el resultat es faran públics en aquest apartat.

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega