Twitter Facebook Instagram Youtube

Les indústries han de gestionar els seus residus industrials.

L'ajuntament, en general, ve obligat a la recollida de residus de caire domèstic i assimilats. En polígons industrials s'hi produeixen pocs/nuls residus d'aquesta mena. Es cobren recollides específiques mitjançant rebuts.

les indústries han de gestionar els seus residus industrials, d'acord amb la seva llicència d'activitats i d'acord amb la normativa específica. Inclús podria ser perillós ajuntar residus de diferent naturalesa. No s'accepten en les plantes metropolitanes de residus.

D'acord amb el contracte vigent del servei de neteja viària de residus, els serveis que es fan als polígons industrials són els següents:

Guixeres: Cap intervenció, llevat d'abocaments incontrolats (no desbordaments).
Granland: Cap intervenció.
Bellavista: Cap intervenció, llevat del contenidor de la brigada.
Montigalà: Cap intervenció, llevat de la recollida de paper i cartró un cop per setmana.
BDN Sud: Cap intervenció, llevat d'escombrat setmanal de vials (no voreres) i recollida de bosses de fins a 10 kg de papereres.
Canyadó: Cap intervenció, llevat d'escombrat setmanal de vials (no voreres) i recollida de bosses de fins a 10 kg de papereres.