Twitter Facebook Instagram Youtube

Animals morts i fibrociment

Servei de recollida d'animals morts i fibrociment que es troben abandonats a la via pública.

En cas de trobar algun animal mort o fibrociment a la via pública, cal contactar urgentment amb:

  • Guardia Urbana - telèfon: 93 483 29 01 
  • Parc de Neteja - telèfon: 93 465 09 28

Recomanacions per evitar la proliferació dels porcs senglars:

  • No alimentar als porcs senglars

  • Evitar dipositar deixalles fora dels contenidors
  • Evitar deixar restes de menjar en zones de pícnic, àrees de servei, a la muntanya, etc.

   

  • Reportar en cas d'observar animals morts i no tocar-los