Twitter Facebook Instagram Youtube

Es convoca la sessió extraordinària del Ple del Consell de Mobilitat Sostenible i Transport Públic, d'acord
amb allò previst al Títol III del Reglament d’organització i funcionament del Consell, sessió que es celebrarà
de manera presencial, en la data, hora i lloc que s’indiquen a continuació:


DATA: 4 de maig de 2022
HORA: 18 hores
LLOC: Sala de Premsa edifici El Viver (planta baixa)

Fitxers relacionats