Twitter Facebook Instagram Youtube

Nou Pla de Mobilitat Sostenible de Badalona 2030

El nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Badalona es planteja com una eina bàsica i de consens que serveixi per a la planificació de la mobilitat a la ciutat de Badalona en els
propers anys.

Un mecanisme que permeti assolir, per una banda, els objectius de país estipulats tant a la Llei 9/2003 de 13 de juny, de la mobilitat, com a les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) de Catalunya, i per una altra, els propòsits del COP26 2021 o Pacte de Glasgow sobre els compromisos envers el clima acordats pels 200 països que el van signar.

Fitxers relacionats