Twitter Facebook Instagram Youtube

Setmana europea de la mobilitat

Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. Amb el lema ‘Per una mobilitat sense emissions’, la Setmana del 2020 vol arribar a la neutralitat en emissions de carboni al 2050.

Els objectius principals de la Setmana són els següents:

Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.

Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.

Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.

Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

L’Ajuntament de Badalona, amb la participació i implicació de diverses entitats i col·lectius, vol continuar amb l’objectiu de sensibilitzar respecte l’ús excessiu del vehicle privat en relació amb la qualitat de l’aire; així com impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. Enguany, però, i degut a la situació de pàndèmia i per tal de preveure possibles situacions de risc, l’Ajuntament no realitzarà activitats presencials. Es continuarà amb la difusió i promoció de la mobilitat sostenible a través d’activitats participatives virtuals i campanyes a través de Xarxes Socials. Tota la programació està disponible a la web municipal.