Twitter Facebook Instagram Youtube

Mosquit tigre

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és originari de l’Àsia, però en les darreres dècades s’ha expandit per Europa. A Badalona es va detectar a l’estiu de 2007.

Com és?

El mosquit adult fa entre 2 i 10 mm. És un mosquit de color fosc, amb unes bandes de color blanc a les potes i i una ratlla blanca al dors que baixa fins al tòrax.

El seu habitat

En el seu hàbitat originari, cria en l’aigua que queda retinguda en els forats dels arbres, però s’ha adaptat a fer-ho a qualsevol concavitat natural o artificial que pugui contenir una mica d’aigua en àrees exteriors.

No li agrada posar ous en aigües en moviment ni en masses d’aigua gran.

El seu comportament

És actiu sobretot de dia i principalment a l’exterior de les cases, i s’amaga en àrees ombrívoles. Volen només fins a uns 400 metres del lloc de cria.

Les femelles d’aquesta espècie poden produir molèsties pel nombre elevat de picades que fan.

Aquest mosquit té la capacitat d’actuar com a transmissor d’algunes malalties, com les produïdes pel virus del dengue, del chikungunya i del zika.

Com prevenir la presència del mosquit

El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves, evitant i eliminant tots els punts d’aigua on poden créixer.

Per això, cal:

-Buidar dos cops per setmana o posar cap per avall els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic, etc.

-Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs, les basses i els dipòsits d’aigua.

-Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos.

-Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs dels arbres omplint-los amb sorra.

Les piscines amb aigua clorada, l’aigua de rius i rieres i les basses on hi ha peixos o granotes no constitueixen punts de risc.

Com evitar les picades

L’acció contra els adults no resulta eficaç per controlar la plaga, per això no estan indicats els tractaments insecticides. És aconsellable adoptar mesures per evitar l’entrada del mosquit als habitatges instal·lant teles mosquiteres.

És recomanable portar roba de màniga llarga i pantalons llargs (millor si són de colors clars), així com mitjons.

De manera complementària, podem utilitzar repel·lents cutanis seguint les instruccions del fabricant.

Cal extremar la precaució si viatgem a zones on els mosquits poden transmetre malalties.

Com curar les picades

Rentar i desinfectar bé la zona de la picada.

El tractament és simptomàtic i en cas que persisteixin les molèsties, cal consultar el metge.

Com lluita l’Ajuntament contra el mosquit

L’Ajuntament disposa del Pla Integral de Prevenció i Control del Mosquit Tigre amb l’objectiu de disminuir fins a un nivell tolerable la població d’aquest insecte al municipi. Aquest pla inclou actuacions en diferents àmbits:

-Informació i sensibilització de la ciutadania amb l’objectiu de reduir els punts de cria en les finques privades.

-Mesures de vigilància i control de possibles punts de cria: inspecció i tractament amb larvicida als embornals de les zones de risc identificades.

Imatges relacionades